Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie gminy Słupca 2018-02-08 14:18:03 Minął termin składania ofert